Bohdan Havrylyshyn Education and Reasearch Institute of International Relations has over 30 years of experience. The institute was established in 2013 on the basis of the Faculty of International Business and Management, the history of which dates back to 1988, and was named after the famous scientist and economist Bohdan Dmytrovych Havrylyshyn. The institute actively cooperates with leading higher education institutions in the USA, Canada, Europe, Africa and Asia; takes an active part in the implementation of academic mobility programs within the programs of practice and internship, semester training, teacher training. The Institute has a Center for Oriental and African Studies.

"...Коли вчишся, найважливіше засвоїти хоча б дві різні галузі. Вузькі спеціалісти необхідні, але люди, які усвідомлюють межі якої-небудь діяльності, які можуть подивитись на ситуацію, проблему, виклики з двох, а ще краще — з кількох сторін знання, багато мудріші й можуть приймати кращі рішення..."

Навчально-науковий інститут міжнародних відносин ім. Б. Д. Гаврилишина має понад 30 років досвіду. Інститут було створено у 2013 році на базі факультету міжнародного бізнесу та менеджменту, історія якого бере початок з 1988 року, й присвоєно йому ім’я відомого вченого та економіста Богдана Дмитровича Гаврилишина.

Інститут активно співпрацює із провідними закладами вищої освіти США, Канади, країн Європи, Африки та Азії; бере активну участь у реалізації програм академічної мобільності в межах програм практики та стажування, семестрового навчання, підвищення кваліфікації викладачів. В інституті функціонує Центр
«Cходознавства та африканістики".

Our socials